Klasik Al Bakiyye

From Al Bakiyye
Jump to navigation Jump to search

Al Bakiyye dilinin ilk ve temel yapı taşlarından oluşan lehçesi'dir. Dilin ilk oluşum evresinin tamamlanmış sürümüdür. Artık yerini Standart Al Bakiyye Diline bırakmıştır.

    • Klasik Al Bakiyye Alfabesi ise hala kullanımda ve Standart Al Bakiyye dilinin yazım alfabelerindendir.