Al Bakiyye Temel Özellikleri

From Al Bakiyye
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

AL BAKİYYE TÖKEZ ÑÛTELİKEYN

Aşağıdaki özellikler Standart Al Bakiyye için geçerlidir.

 • - Kullanıldığı alfabe ve yazım kurallarına göre yazılır.
 • - Cümle dizilimi özgürcedir.
 • - Esas fiil ile birleşen ve birleşmeyen yardımcı fiiller vardır; ist, dır, war.
 • - Cümle ve sözcük yapısına göre değişen artikeller (belirteç) vardır; Lâ, Ya, Ol, Ey, El, -i / yi.
 • - Artikel ve sözcüklerde cinsiyet ayrımı bulunmaz.
 • - Yaratıcı için özel şahıs zamiri vardır; Hay.
 • - Olumlu, olumsuz, ünlem ve soru cümle yapıları mevcuttur.
 • - Zaman ve kip ayrımı vardır.
 • - Sondan, baştan, ortadan eklemeli ve sözcük içi türemeli, değişmeli sözcük oluşum özelliği bulunur.
 • - Tüm seslerin harf karşılığı vardır ve yazılır. Yazıldığı gibi okunur.
 • - Kökten sözcük türetmede kapsamlı ek ve yöntem bulunur. Ancak bol miktarda da eş anlamlı ve benzer yapılı sözcüklere de sahiptir.
 • - Eklerle yeni sözcük oluşumu olduğu gibi, çoğunlukla birden fazla kelime ile anlatım yöntemi de bulunur.
 • - Standart Latin Kökenli (Al Hûray-ibakiyye) alfabe ile yazımda tüm isimler büyük harfler yazılır ve büyük-küçük harf ayrımı vardır.
 • - Göktürk ve Arabî alfabele ile yazımlarda ilgili alfabe yazım kurallarına uyulur.
 • - Klasik Al Bakiyye Alfabesinde harflerin kendi okunuşları bulunur ve yazımlar bu okunuş ekseninde, kurallara uygun yazılır.

Yorum


Add your comment
Al Bakiyye welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.