Al Bakiyye Rakamları

From Al Bakiyye
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Klasik Al Bakiyye Alfabesinde Rakamlar

Klasik al Bakiyye alfabesinde 1'den 10 ve 10'dan 100'e kadar 10'un kat sayılarının özel simgesi vardır.

\ : Δ V
Ber Key Oc Terte Base Alte Yede Sekey Dıkul On
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ø ƒ æ Z . ~ Å Åʘ
Keyok Ucok Terteok Baseok Alteok Yedeok Sekeyok Dıkulok Yüz Bin
20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000

SIFIR (0):      ʘ

11:      ☀\

26:      ★Δ

39:      〼∇

Ayrıca Bakınız

Al Bakiyye Sayılar